TukTuk.co.il

דת ושפה בתאילנד

אמונה, דת ותרבות
אסור בחומרת האיסור לפגוע בדת הבודהיסטית ובשמה של משפחת המלוכה. התאילנדים הם אנשים רגישים מאוד בכל הנוגע לאמונה, דת ותרבות. לפיכך הקפידו על לבוש ארוך, לא חושפני ולא שקוף, בהגיעכם למקדשים ולוואטים למיניהם. אם אינכם בטוחים שתגידו למקדש בצאתכם מהמלון או הגאסט האוס, קחו איתכם ליתר ביטחון משהו ארוך ודק ללבוש. אם תגיעו למקדש לבושים במכנסים קצרים וגופיה, יאסרו עליכם להיכנס למקדש.

השפה התאית
השפה התאית היא שפה לא פשוטה וקשה להיגוי. לשפה התאית יש א – ב ייחודי משלה. תיירים בדרך כלל לא זוכרים מילים בשפה התאית, ומשתמשים בעיקר במילות נימוס חשובות, (אל תשכחו שלמרות שהמוכרים התאילנדים עלולים לעלות על העצבים, וגם ככה חם, לרוב התאילנדים מגיע תודה על שירותם, ועל מאמציהם לעזור לכם ולשרת אתכם). השתמשו במילה "תודה" – שנאמרת בשפה התאית: "קאפון קארב" ( – אם הדובר הוא גבר), ו "קפון קה" ( – אם הדוברת היא אישה).